ŠTO SVE CERTIFIKACIJA OBUHVAĆA?

19. studenoga 2019.

Postupak certifikacija obuhvaća sljedeće elemente:

  • prisustvo na predavanjima i radionicama (> 90%)
  • tjedne ispite iz teorijskoga znanja te tjedne ispite iz poznavanja recepata
  • završni teorijski ispit
  • završni ispit poznavanja recepata
  • završni barski ispit
  • završni ispit iz barskoga menadžmenta
  • mišljenje mentora o odrađenome praktičnom dijelu programa.