ŠTO PODRAZUMIJEVA SUDJELOVANJE U PROGRAMU KAO KUPAC?

19. studenoga 2019.

Sudjelovanje u programu podrazumijeva prijavu vlastita ugostiteljskoga objekta u kojemu će polaznici odraditi stručnu praksu te dodjelu uloge mentora jednomu od vlastitih zaposlenika koji su dovoljno vješti i kvalificirani. Prijava ugostiteljskoga objekta za održavanje stručne prakse nije moguća bez prijave mentora i obrnuto.

Potpisivanjem ugovora o mentorstvu kupac se obvezuje da će polazniku omogućiti odrađivanje praktičnoga dijela u vlastitu ugostiteljskome objektu i isplatiti mu dogovorenu naknadu za rad.

Prijavu možete obaviti slanjem kratkoga opisa ugostiteljskoga objekta i podataka o mentoru na e-adresu: [email protected]