MOGU LI POSLATI PISMO PREPORUKE ZA SVOJEGA ZAPOSLENIKA I HOĆE LI TO UTJECATI NA ODABIR KANDIDATA?

19. studenoga 2019.

Za svojega zaposlenika može se poslati pismo preporuke koje će, osim formalnih kriterija za sudjelovanje u programu, biti jedan od čimbenika koji može utjecati na odabir kandidata.

Kandidati koji nemaju pismo preporuke, ali se u postupku odabira kandidata pokažu prikladnima, moći će sudjelovati u obrazovnome programu bez obzira na njegov izostanak. Rezultat postupka odabira kandidata presudan je čimbenik za donošenje konačne odluke o polaznicima obrazovnoga programa.