KOJI SU ROKOVI ZA PRIJAVU?

19. studenoga 2019.

Uskoro ćemo objaviti više informacija o petom obrazovnom ciklusu programa.

Željeni datum izobrazbe moći ćete odabrati pri popunjavanju prijavnoga obrasca.